NAVN PÅ GRUNNLEGGENDE BEGREPSSYSTEMER OG BEGREPER      MAGNE NYBORG

FARGE: rød farge, blå farge, gul farge, grønn farge, brun farge, oransje farge, rosa farge, lilla farge, mørk/lys farge, alle fargenyanser, hvit farge, svart farge, forandring i farge osv.

FORM: Flateformer; rund form, firkantet form, trekantet form… Linjeformer; rettlinjet form, bueform, vinkelform Romformer; kuleform, terningform, prismeform …, Objektformer; eggform, pæreform, hodeform, …, forandring i form osv.

ANTALL: antallet en, antallet to, forandring i antall, osv., og om antall i grupper: stort/lite antall i forhold til …, større, størst, mindre, minst antall i forhold til …

MØNSTER: prikkete mønster, stripete mønster, rutete mønster, blomstrete mønster, hestemønster, blandning av ulike mønster i ett, ensfargete mønster i stoffets vev, osv.

STILLING: (egenskap ved ikke-bevegelse) loddrett stilling, vannrett stilling, skrå stilling, liggende stilling, sittende stilling, stående stilling osv.

STØRRELSE: stor/liten størrelse i forhold til …, større, størst/mindre, minst størrelse i forhold til …, målt ved ulike måleenheter for lengde, areal, rom/volum osv., forandring i størrelsesenheter: lengde, høyde, bredde og dybde.

PLASS: plass under, plass på, plass over, plass mellom, plass ved siden av, plass foran, plass bak, plass i, plass inne i, plass oppe under, plass oppe på, plass nede i, plass nede på, plass nederst i forhold til, plass øverst i forhold til, forandring av plass, osv.

PLASS I REKKEN: plass først i rekken, plass (inne) i rekken, plass midt i rekken, plass sist i rekken, plass mellom … i rekken, plass etter … i rekken, forandring av plass, osv.

SYMBOL (noe som står for noe annet enn seg selv): tallord, tallsifre, tall, bokstaver, noter, farger, logoer, skilt, figurer, rødt lys/gult og grønt lys osv.

LYD: knirkelyd, musikkinstrumentlyd, talespråklyd, dyrelyd, naturlyd, kvitrelyd, rautelyd, sterk lyd, svak lyd, forandring i lydstyrke, osv.

BRUK: brukes til å spise med, brukes til å måle med, brukes til å lese i osv.

STOFF: stofftyperstoffet plast, stoffet jern, stoffet tre osv. og stoffegenskaper; fast stoff, mykt stoff, hardt stoff osv.

HELE OG DELER AV HELHETER: deler av (et hele) – kroppen/kroppsdeler, deler av ansiktet, deler av en sykkel, deler av et begrepssystem, deler av en bokstav, bokstaver som deler av skrevne ord, språklyder som ledd i talt ord, ord som deler av en setning, deler av et tidsrom, deler av hendelser (hendelsesledd), osv.

RETNING: (egenskap ved bevegelse og tenkt bevegelse, samt peker i …) retning mot høyre, retning oppover/nedover, retning mot venstre, retning fremover, retning bakover, leseretning, osv.

LEVENDE/IKKE LEVENDE  (organisme/organisk stoff, annet er det som pr. se aldri har vært levende): levende/ikke levende er like i at de forandres ved vekst og læring, at de kan bevege seg, at de må ha næring, at de visner hen, at de dør osv.

KJØNN: hunkjønn, hankjønn

KRAFT, som påvirkes eller utøves, som bevirker (energi) bevegelse og tilsvarende arbeide

FORANDRING: forandring i farge, i form, i stilling, i størrelse, osv.

TID: oppleve tidens gang: ved forandringer i farger, form, størrelse, lys, mørke, varme, kulde, og ved det å føle sult og bli mett, være våken og bli trett og ved hendelsers regelmessighet som hjertets slag, bursdager, år, årstider, uker, døgn, dag, natt, tiden før nå, nå og etter nå osv.

TEMPERATUR: høy (varm) temperatur i forhold til …, lav (kald) temperatur i forhold til …og målt i måleenheten grad

HASTIGHET: i bevegelsen eller i forandringer, høy fart/hastighet eller lav fart/hastighet i forhold til

LUKT: sterk lukt, svak lukt, appelsinlukt, hvitløkslukt, brent lukt, vinterlukt, god lukt, vond lukt, pepperkakelukt osv.

SMAK: søt smak, salt smak, bitter smak, sur smak, umanismak, brennende smak, kjølende smak, sterk smak, vond smak, osv.

VEKT: stor vekt (tung) i forhold til …, liten vekt (lett) i forhold til …, og målt med ulike måleenheter for vekt

VERDI: affeksjonsverdi/pengeverdi, stor/liten verdi i forhold til …

RETT eller GALT, SANT eller USANT

(M.Nyborg, 1994, s. 506-508, M. og R. Nyborg, 1996, s. 151-152)