Norsk rettskrivnings-og leseprøve for grunnskolen  Carl Thomas Carlsten

Kartleggingsmateriell som måler lesehastighet og leseforståelse. Diktat for hvert trinn. Veiledning til hvert trinn. Prøven er lett å instruere og enkel å score. NB. For både høst og vår brukes den lesetesten som gjelder for det aktuelle trinnet. Beregnet tid er ca. 10 minutter når det gjelder selve lesetesten. Prøven gjennomføres som regel i gruppe eller i en klasse. Men den passer også godt som et individuelt stille-eller høytlesingstest, der det gis større muligheter for å analysere barnets leseferdighet. 

 

Språk 6-16

Formålet med testen er å identifisere barn med språkvansker. Gjennomføres individuelt. For å diagnostisere er ikke denne testen tilstrekkelig, men må brukes sammen med annen kartlegging. Testen viser språklige styrker og svakheter. Ved gjennomføringen er det meget viktig at testleder noterer det barnet faktisk sier, rekkefølgen av ord og hvilke ord mm. Dersom det ikke blir gjort mister man viktige opplysninger i analysearbeidet. I tillegg til resultatet som sådant, kan den analysen vise hvorvidt det kan være aktuelt med både en audiometrisk undersøkelse og en dikotisk lyttetest. Før det blir gjort, kan den fonologiske prosesseringen sjekkes ytterligere ved Logostesten og spesielle delprøver der.