Symptomer som kan relateres til  

 AUDITIVE PERSEPSJONSVANSKER

Se litteratur, bl.a Kjeld V. Johansen, Lyd, Hørelse og Språkutvikling, henvist til på nettsiden www.brittmark.no

            •       Lesevansker og rettskrivningsvansker.

       Vansker med diskriminering av lyder

       Auditiv hypersensitivitet, (klarer ikke å lukke ut ikke relevante lyder, også svake lyder andre nødvendigvis ikke hører).

       Vansker med prosessering  (Venstre- eller manglende dominans; langsom transport av lyden, ulik lydrekkefølge.)

       Lett avledbar

       "Hører ikke", lukker seg inne. Trassig. 

       Dårlig ordforråd. Dårlig setningsstruktur

       Snarlike lyder blandes sammen, /d,t,g,k,v,f,p,b/ og leder til misforståelser.

       Kroppslig anspent, "bråkete" eller lager høye lyder.

       Er stille. Trekker seg bort. Usikker i sine svar.      

       Forstyrres av bakgrunnslyder og støy

       Vansker relatert til høye lyder. (Hypersensitiv, stapediusrefleks)  Og trekker seg bort fra mye og høy lyd.

       Husker ikke helt enkle instruksjoner (har med andre ord muligens ikke oppfattet alle deler, eller jobber med delenes rekkefølge)

       Reagerer dårlig på tiltale, "hører" ikke.

       I tester som Logos, feil gjentakelse av ord, feilvalg om like/ulike ord

       Gjetter, og bruker visuelle kilder og sammenhenger for å få med seg det som sies eller skjer

       Svarer “feil”, svarer som på noe annet, svarer eller har utsagn som er litt på siden av temaet

       Følger innarbeidede rutiner til tross for lærerens beskjed om forandring, har med andre ord ikke oppfattet beskjeden, heller ikke ved å være oppmerksom på hva klassekameratene gjør, noe som ofte er barnets "redning".

       Kort oppmerksomhetsspenn "bråkete" (trenger bevegelse), lager høye lyder (trenger energi).

 

Vær oppmerksom på over hvor lang tid du har merket deg noe av dette.  Når eller i hvilke sammenhenger. Samtal om hvordan det er, hvordan barnet har det og hva han eller hun opplever. Lytt! Og noter!

Se også DYSLEKSI, PROSESSERINGSVANSKERBALANSE og NEVROMOTORISK UMODENHET.