Symptomer som kan relateres til  

SYNSFUNKSJONELLE VANSKER

Etter Prof. Ivar Lie,  samt en liste brukt for lenge siden av optikere i Sverige, fra litteratur henvist til på nettsiden, www.brittmark.no Vurder gjerne relatert til frekvens alltid/svært ofte -ofte-noen ganger- sjelden/aldri -  De primitive refleksene som særlig påvirker synsfunksjonen er Mororefleksen, ATNR, TLR og STNR.  Av de posturale refleksene er det Hoderettingsrefleksene (HRR).

             ·      Lese –og skrivevansker

             ·      Matematikkvansker

             ·      Øyesvie/kløe

       Tårer i øynene

       Øyesmerter,  Hodepine og/eller nakke-, skuldersmerter(Plagene kan også være der om morgenen, etter en natts søvn.)

       Blunker mer enn vanlig

       Gnir seg i øynene under lesing

       Grimasering

       Skakker på hodet under lesing

       Lukker eller holder hånden for det ene øyet.

       Trøtt i øynene, tåkesyn og/eller dobbelsyn ved lesing eller TV

       Urolig, skjelvende synsbilde

       Teksten flytter seg, eller bokstaver forsvinner, bytter plass eller “hopper” under lesing.

       “Bokstavene beveger seg som maur.”

       Problemer med å holde/skifte linje under lesing

       Peker, følger linjene med finger (øynene trenger kanskje en bevegelse for å kunne følge/må bare klare å holde blikket der det skal være)

       Er “ukonsentrert”, har kort utholdenhet, lett å distrahere ved skole- og/eller leksearbeid

       Endrer stadig stilling, beveger seg mye

       Kvalme

       Svimmelhet

 

På et bilde kan barnet ev. merke av hvori kroppen smertene er. Vær oppmerksom på over hvor lang tid du har observert noe av dette. Når eller i hvilke sammenhenger. Samtal om hvordan det er, hvordan barnet har det og hva han eller hun opplever. Se Leseanamnese (og leseatferd). Lytt! Og noter!

Se også DYSLEKSI, PROSESSERINGSVANSKER, BALANSE OG NEVROMOTORISK UMODENHET