Kontrollert TegneIaktakelse er en test som er utarbeidet av

Testen består av å gi instruksjoner til barnet om hva det skal tegne. Barnet skal bruke et ark på ca, men ikke mindre enn, A4-størrelse. Testen kan utføres med flere elever samtidig, men jeg foretrekker å bruke den overfor en og en elev. Instruksjonene, som gis, begynner med hvordan arket skal inndeles og deretter følger instruksjoner om hva som skal tegnes på bestemte områder på arket. I begynnelsen består hver instruksjon av en oppgave, men antallet oppgaver innen hver instruksjon økes etterhvert.

Gjennom denne testingen får vi vite mye om barnets tegneferdigheter, blyantgrep og pennføring, sittestilling/arbeidsstilling, utholdenhet, om å forstå og huske instruksjoner, prosessering, synsfunksjon, hvordan instruksjonen oppfattes eller ble hørt, og om barnets forståelse av grunnleggende begreper. Basert på det vi får vite, dersom vi oppdager vansker av et eller annet slag, kan vi vurdere ev. andre tester, ev. utredning/øvelser relatert til nevromotorisk umodenhet, hørselstest (rentoneaudiometri, dikotisk lytting), vurdere hensiktsmessige tiltak i form av grunnleggende begrepsundervisning, å passe på å gi instruksjoner med kun en oppgave om gangen, en luftpute å sitte på, kortere arbeidsøkter mm