Jean Ayres; Sinnenas samspel hos barn, Psykologiförlaget, Stockholm 1983/1993

Helene Ballovare, Kristina Johansen; ”Dysleksi – en spesifikk lese-og skrivevanske?” Mastergradsoppgave ved Universitetet i Tromsø, 2012

Terri James Bellis, Ph.D; ”When the Brain can´t Hear”  2002

Peter Blythe (1992): A Physical Approach To Resolving Learning Difficulties, Presented at the 4th European Conference of Neuro-Developmental Delay in Children with Specific Learning Difficulties, Chester 1992

Sally Goddard Blythe; Assessing Neuromotor Readiness for Learning, The INPP Developmental Screening Test and School Intervention Program, John Wiley&Sons, Ltd. 2012

Sally Goddard Blythe; Attention, Balance and Coordination, The A.B.C. of Learning Success, Wiley-Blackwell, 2009

Sally Goddard Blythe; Neuromotor Immaturity in Children and Adults, The INPP Screening Test for Clinicians and Health Practitioners,  John Wiley&Sons, Ltd. 2014

Sally Goddard Blythe (1995): The Role of primitive survival reflexes in the development of the visual system. The Journal of Behavioral Optometry.

Sally Goddard Blythe; The Well Balanced Child, Movement and early learning, 2nd edition, Hawthorn Press, 2005

Per Brodal, Sentralnervesystemet, 5. utgave, Universitetsforlaget, 2013

Yann De Caprona; Norsk Etymologisk Ordbok (2013)

Nancy E. O´Dell og Patricia A. Cook; Stopping hyperactivity, a new solution, A unique & proven program of crawling exercises for overcoming hyperactivity.  Avery Publishing Group, Garden City Park, New York, 1997

Lise Eliot, Ph.D; What´s going on in there? How the Brain and Mind Develop in the First Five Years of Life, New York, Bantam Books, 1999/2000

Lene Diserud Ertner; Berøring - i omsorg og lindring,  Fagbokforlaget Vigmostad&Bjørke AS 2014

Turid Fyrileiv, Ragnhild Hope, Sigurd Follerås, Magne Nyborg; Begrepslæring, Teoretisk analyse og Metodiske anvvisningar, Drammen/Oslo, 1967

Kathleen M. Galotti; Cognitive Psychology In and Out of the Laboratory, 6.ed. 2018, SAGE Publications. Kindle Edition.

Christoffer Gillberg; Beteende - och utvecklingsavvikelser, kap 18, i Nevrologi, Fra barn til voksen, Redigert av Leif Gjerstad og Ola Hunsbeth Skjeldal, Vett&Viten AS, 2. utgave, 2000

Sally Goddard; Reflexes, learning and behavior, A Window Into the Child’s Mind. Eugene, Oregon, Fern Ridge Press. 2002 og utgaven av 2005

Helsedirektoratet, ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse – nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging. Rett diagnose – individuell behandling, 2014, IS-2062

Lars Steinar Hauge, Bjørn Holgernes; Filosofia, En historie om kjærlighet til visdom, 2. utgave , Høyskoleforlaget AS 2002, 6. opplag 2017 (s. 11 -135, 263-282 )

Brita Holle, Normale og retarderede Børns motoriske utvikling, 4. utgave, Munksgaard, 1996, isbn 87-16-06848-3

Kjeld V. Johansen; Lyd, Hørelse og Språkutvikling, Forlaget åløkke a/s, 1993

Stian Stangeland Maroni; AD/HD hos voksne, Internundervisningen 05.12.2014 , Stavanger Universitetssykehus, HF

Kerstin Uvnäs Moberg; Lugn och beröring, Oxytocinets verkan i kroppen. Natur och kultur, 2000

Audun Myskja; Den musiske medisin, Lyd og musikk som terapi, Cappelen Damm, 2003

Magne Nyborg; Begrepslæring, En litteraturstudie, rapport nr. 2 , Norges almenvitenskaplige forskningsråd, Universitetsforlaget, Oslo 1970

Magne Nyborg; Læringspsykologi i oppdragelses- og undervisningslære. Norsk spesialpedagogisk forlag. Haugesund 1985

Magne Nyborg; Grunnleggende begrepssystemer, Hvordan bruke begrepsundervisningmodellen og de grunnleggende begrepssystemene i ulike fag? 1990

Magne Nyborg i samarbeid med Eva Brittmark; Hva bør 6-åringer få lære i en eventuell 1. klasse for 6-åringer? Hvorfor og hvordan bør de få lære det? Nordisk Undervisnings-forlag, Haugesund 1993 / 2. opptrykk for INAP-forlaget, Asker 1995

Magne Nyborg; BU-modellen, en modell for å undervise begreper om klasser av fenomener, knyttet til symboler … og tilsvarende språkferdigheter organisert til begrepssystemer, INAP-forlaget, Asker, 1994

Magne Nyborg; Pedagogikk – Studiet av det å tilrettelegge best mulige betingelser for læring- hos personer som kan ha høyst ulike forutsetninger for å lære – En bok om pedagogisk grunnlagstenkning i utdannelse av lærere, INAP- forlaget, Asker 1994

Magne Nyborg (red.); Økt frihet til å lære, INAP-forlaget, Asker 1994

Magne og Ragnhild Nyborg; Morsmålsopplæring i førskole- og småskole-årene, del I: årene frem til og med 2. klasse, INAP-forlaget, HBO A/S Haugesund 1996

Sindre Nyborg; Hvordan formidles begreper i tre norske matematikklæreverk for de første to årene i grunnskolen? En lærebokanalyse i lys av Systematisk Begrepsundervisning, Masteroppgave 2018, Norges miljø -og biovitenskaplige universitet, fakultet for realfag og teknologi, Ås i mai 2018.

David Papineau (red.) Filosofi for vår tid, Cappelen Damm, 2009

Ayn Rand; Introduction to Objectivist Epistomology, Expanded Second Edition, Penguin Publishing Group, 1967

Robert M. Sapolsky; Why Zebras Don't Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping, 1994/2004

Marie E. Seljebø (2008): Primitive reflekser sett i sammenheng med utviklingen av synsfunksjonen. Optikeren og Spesialpedagogikk. 

Birgitta Sohlman; Möjligheterna finns, Sama förlag, 2000, 

Helge Svare; Filosofiske tekster, i utvalg av Helge Svare, Pax Forlag 1998 (sidene 61-99)

Annabel Stehli; The Sound of a Miracle - A Child’s Triumph Over Autism- The Georgiana Institute Inc. 1991