Jean Ayres, Sinnenas samspel hos barn, Psykologiförlaget, Stockholm 1983/1993

Helene Ballovare, Kristina Johansen. ”Dysleksi – en spesifikk lese-og skrivevanske?” Mastergradsoppgave ved Universitetet i Tromsø, 2012

Terri James Bellis, Ph.D ”When the Brain can´t Hear”  2002

Peter Blythe (1992): A Physical Approach To Resolving Learning Difficulties, Presented at the 4th European Conference of Neuro-Developmental Delay in Children with Specific Learning Difficulties, Chester 1992

Sally Goddard Blythe, Assessing Neuromotor Readiness for Learning, The INPP Developmental Screening Test and School Intervention Program, John Wiley&Sons, Ltd. 2012

Sally Goddard Blythe, Attention, Balance and Coordination, The A.B.C. of Learning Success, Wiley-Blackwell, 2009

Sally Goddard Blythe, Neuromotor Immaturity in Children and Adults, The INPP Screening Test for Clinicians and Health Practitioners,  John Wiley&Sons, Ltd. 2014

Sally Goddard Blythe (1995): The Role of primitive survival reflexes in the development of the visual system. The Journal of Behavioral Optometry.

Sally Goddard Blythe, The Well Balanced Child, Movement and early learning, 2nd edition, Hawthorn Press, 2005

Yann De Caprona, Norsk Etymologisk Ordbok (2013)

Lise Eliot, Ph.D, What´s going on in there? How the Brain and Mind Develop in the First Five Years of Life, New York, Bantam Books, 1999/2000

Lene Diserud Ertner, Berøring - i omsorg og lindring,  Fagbokforlaget Vigmostad&Bjørke AS 2014

Christoffer Gillberg, Beteende - och utvecklingsavvikelser, kap 18, i Nevrologi, Fra barn til voksen, Redigert av Leif Gjerstad og Ola Hunsbeth Skjeldal, Vett&Viten AS, 2. utgave, 2000

Sally Goddard, Reflexes, learning and behavior, A Window Into the Child’s Mind. Eugene, Oregon, Fern Ridge Press. 2002 og utgaven av 2005

Helsedirektoratet, ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse – nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging. Rett diagnose – individuell behandling, 2014, IS-2062, 

Kjeld V. Johansen, Lyd, Hørelse og Språkutvikling, Forlaget åløkke a/s, 1993

Stian Stangeland Maroni, AD/HD hos voksne, Internundervisningen 05.12.2014 , Stavanger Universitetssykehus, HF

Kerstin Uvnäs Moberg, Lugn och beröring, Oxytocinets verkan i kroppen. Natur och kultur, 2000

Audun Myskja, Den musiske medisin, Lyd og musikk som terapi, Cappelen Damm, 2003

Magne Nyborg, Grunnleggende begrepssystemer, Hvordan bruke begrepsundervisningmodellen og de grunnleggende begrepssystemene i ulike fag? 1990

Magne Nyborg, Pedagogikk – Studiet av det å tilrettelegge best mulige betingelser for læring- hos personer som kan ha høyst ulike forutsetninger for å lære – En bok om pedagogisk grunnlagstenkning i utdannelse av lærere, INAP- forlaget, Asker 1994

Magne Nyborg (red.) Økt frihet til å lære, INAP-forlaget, 1994

Magne Nyborg i samarbeid med Eva Brittmark, Hva bør 6-åringer få lære i en eventuell 1. klasse for 6-åringer? Hvorfor og hvordan bør de få lære det? Nordisk Undervisnings-forlag, HBO A/S, Haugesund 1993

Nancy E. O´Dell og Patricia A. Cook,  Stopping hyperactivity, a new solution, A unique & proven program of crawling exercises for overcoming hyperactivity.  Avery Publishing Group, Garden City Park, New York, 1997

Robert M. Sapolsky, Why Zebras Don't Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping, 1994/2004

Marie E. Seljebø (2008): Primitive reflekser sett i sammenheng med utviklingen av synsfunksjonen. Optikeren og Spesialpedagogikk. 

Birgitta Sohlman, Möjligheterna finns, Sama förlag, 2000, 

Annabel Stehli, The Sound of a Miracle - A Child’s Triumph Over Autism- The Georgiana Institute Inc. 1991