Logos       

www.logometrica.no

Logos er en omfattende datatest for kartlegging av leseferdigheten og de mange delferdighetene som leseferdigheten bygger på. Logos kartlegger blant annet forståelse, leseflyt og ”teknisk”leseferdighet (avkodingsferdighet). Testen tas individuelt og må administreres av en sertifisert testleder. På bakgrunn av testresultatene kan man iverksette individuelt tilpassede tiltak.

Testen består av 13 deltester i oppgavesett for trinn 2, av 18 deltester i oppgavesett for trinn 3-5 og av 15 deltester i oppgavesett for trinn 6-10 og voksne.

Høien og Lundberg (2001) definerer dysleksi slik: ”Vedvarende forstyrrelse i kodingen av skriftspråket, forårsaket av en svikt på det fonologiske området.” Høien har i Logos, som er en teoribasert diagnostisering av dysleksi og andre lesevansker (2010), operasjonalisert definisjonen ved en konkretisering av syv hovedfakorer og ti tilleggsfaktorer. Her kreves det at testresultatet gir betydlige vansker på minst tre hovedfaktorer for at vi skal kunne konkludere med at det er dysleksi.