Symptomer som kan relateres til  

 NEVROMOTORISK UMODENHET – NMI-

Et utvalg av parenteser, gir deg en ytterligere presisering av hva vi kan anta er underliggende fysiske vansker. Etter Peter Blythe, 2003, www.inpp.org.uk og Sally Goddard Blythe i litteratur henvist til på nettsiden. 

Barnet som:

            •       Lar hodet falle ned mot pulten ved skriving. (STNR, TLR-fremover)

       Støtter hodet I den ikke-skrivende hånden. (STNR, TLR-fremover)

       Dekker til det ene øyet med hånden eller med håret. (Ikke binokulært syn,)

       Ligger med hodet på pulten og dekker til det ene øyet. (Ikke binokulært syn,)

       Har en håndskrift som heller fra en side til den andre. (Vekslende øyedominans)

       Skriver med armen rett fremover, og med kroppen bort fra pulten. (ATNR)

       Sitter på en av eller begge føttene. (STNR)

       Etter 8-års alder speilvender bokstaver, ord og tall. (vestibulære problemer)

       Gjentar feil ved avskrift. (TLR og/eller ikke HRR , Moro, Okulær dysf. – Stimulus bound)

       Skriver av fra tavlen ekstremt sakte. (Dårlig gjenetablering av binokulært syn, TLR)

       Har et umodent blyantgrep. (ATNR og/eller Griperefleks)

       Trykker for hardt på blyanten. (STNR)

       Er lett distraherbar. (Spinal Galant)

       Har skrivevansker. Vansker med å forme bokstaver og tall. (ATNR, STNR)

       Har en skriveferdighet som I situasjonen raskt blir dårlig. (ATNR, STNR)

       Mangler konsentrasjon. Har problem med korttidsminnet. (ATNR, STNR, dårlig trackingevne og øye-håndkoordinasjon)

       Ikke sitter stille og/eller snakker konstant – gir lyd/ulyd verbalt. (Spinal Galant)

       “Stenger av” og dagdrømmer. (Moro, overbelastet auditivt og /eller visuelt)

       Ikke husker helt enkle instruksjoner. (Auditive persepsjonsvansker, APD)

       Er det “uryddige” barnet, som konstant spriker, med hodet bakover og beina strukket ut. (TLR extensjon)

       Vansker med å stå i kø, enkle bevegelser med hodet kan forårsake at armen strekkes ut og benet bøyes, og derved er det lett å komme bort i andre. (ATNR, vestibulært)

       Spiser slurvete, søler. (STNR)

       Har vanskeligheter med å fange en ball. (STNR og/eller ATNR. Langsom re-etablering av binokulært syn. Vekslende øye-dominans på nær og avstand.)

       Går litt annerledes. Ev. passgang. (ATNR, Spinal Galant)

       Har vansker med å svømme “over” vann, brystsvøm. (STNR)

       Har vanskeligheter med å stupe kråke, korrekt. (STNR)

       Har vansker med rettskrivning.  Lesevansker.

       Ikke klarer å konsentrere seg om detaljer, gjør ofte feil i skolearbeidet.

       Stadig I bevegelse på stolen, vrir seg, beveger armer og ben, fester bena I stolens. (Spinal Galant, STNR)

       Har vanskelig for å holde oppmerksomheten rettet mot en oppgave eller en fritidsaktivitet over lengre tid. (Spinal Galant, ATNR, STNR, vestibulært)

       Forlater plassen sin i situasjoner der en venter at barnet blir sittende. (Spinal Galant, ATNR, STNR, Vestibulært, Auditiv forsinkelse, dårlige lytteterskelverdier)

       Ser ikke ut til å høre etter, selv om en snakker direkte til henne.  (Auditiv forsinkelse, dårlige lytteterskelverdier)

       Løper omkring eller klatrer i situasjoner der det ikke er forventet eller passende. (Proriosepsjon, vestibulært)

       Følger ikke opp instruksjoner og får ikke gjort ferdig arbeidsoppgaver. (ATNR, STNR, dårlig trackingevne og øye-håndkoordinasjon og auditiv forsinkelse eller sammenblandning)

       Har vanskelig for å leke/drive med fritidsaktiviteter på en stille og rolig måte.

       Har vanskelig for å organisere oppgaver og aktiviteter.

       Stadig er i aktivitet, oppfører seg som “drevet av en motor.”

       Unngår oppgaver som krever lengrevarig mental anstrengelse - skolearbeid, lekser, rettskrivning, matematikk -. (Dårlig fikseringsevne.”Stimulus bound” Mangler binokulært syn. Visuelle diskriminasjons vansker. Dårlig øye-hånd koordinasjon. ATNR, TLR, Auditive diskriminasjonsproblemer eller langsom auditiv prosess.)

       Snakker uvanlig mye.

       Mister ting som er nødvendig for oppgaver eller aktiviteter.

       Svarer raskt før spørsmålet er ferdig stilt. 

 

Flere av symptomene, som beskrives her, vil dere kjenne igjen som kjennetegn tilhørende diagnosene ADHD, dysleksi ... På nettsiden nevnes innledningsvis at flere av symptomene som relateres til en NEVROMOTORISK UMODENHET (NMI) overlapper symptomer relatert til ADHD. Aktive primitive reflekser er for øvrig ofte tilstede hos barn med diagnosene ADHD og dysleksi.