Norsk Som Læringsspråk/NSL (PPT Oslo, Utdanningsetaten, 2011).

NSL er et kartleggingsverktøy for 1.–4. trinn som måler elevenes evne til begrepsdannelse, evne til å benevne og forstå enkeltord, samt forstå grunnleggende grammatiske setningsstrukturer på norsk. Med unntak av halvparten av antonymoppgavene og alle synonymoppgavene er alle oppgavene visualisert. Det stilles ikke krav om lese- og skriveferdigheter. 

NB! Lærerens kompetanse når det gjelder ord som symboler, om grunnleggende begreper, om begrepsforståelse generelt, og om begrepslæring og begrepsundervisning er grunnlaget for kvaliteten i analysene av elevens gjennomføring, av resultatet og av tiltakene som iverksettes. 

I tillegg til selve testen, er det laget en tiltakspakke for NSL (PPT Oslo, Utdanningsetaten, 2011).

Tiltakspakken innledes med en kort beskrivelse av Nyborgpedagogikkens grunnleggende begreper og begrepsundervisning. Dersom læreren ikke har kompetanse innen Nyborgpedagogikken er beskrivelsen dessverre altfor kort og overfladisk. Fortsetningsvis beskrives ulike metoder å bruke og ulike forslag om tilrettelegging i klassen. I tillegg inneholder den tiltak vedrørende strategier for aktivering av bakgrunnskunnskaper ved lesing og ved tilpasning av lesetekster.

Det er et godt verktøy og det forutsetter opplæring i bruk. I tillegg vil jeg anbefale kurs når det gjelder Nyborgpedagoikken, dersom man ikke har slik kompetanse fra før.

Jeg har tatt for gitt at det skulle distribueres i hele Norge. Dessverre er det ikke mulig å bestille NSL kartleggingsverktøy og tiltakspakke.  Utdanningsetaten har bestemt at NSL kun skal distribueres til Oslo-skolen. 

Standardsvaret som PPT Olso gir ved bestillingsforespørsler, er dette: « NSL er en del av en helhetlig kartleggings- og tiltakspakke knyttet til elever med manglende ferdigheter i norsk språk. I dagens pressede situasjon, med store utfordringer, er det ikke mulig for PPT Oslo å drive med opplæring i bruk, samt salg  og distribusjon av NSL. Slik situasjonen er nå, kan vi derfor dessverre ikke tilby opplegget til kommuner utenfor Oslo.»

Nyborgpedagogikken som grunnleggende pensum på alle lærerutdanningsinstitusjoner mangler dessverre fremdeles og anbefales på det sterkeste.
 

Les mer om kartlegginsverktøyet på:  http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/WalterFroyen2012.pdf