Denne forskjellen er meget viktig å lære. Det kan ta tid. Dessverre er mange voksne seg ofte ikke bevisst denne forskjellen.

TEGN EN STREK UNDER DET STØRSTE TALLET!      0,32        14        0,OOOO43      375        4,321          5         53,01    

ER  2/4  LIK  4/8 ?

SETT KRYSS UNDER LYDEN  A!             B     E     K     A    S

TEGN EN RING RUNDT ORDENE MED DOBBELKONSONANT!        KATT     KLASSE      ROSE      BUKSE        STOL     TOG    SLOTT     KRUS

BØJ GRIS!

Dette er eksempel på spørsmål og oppgaver som gis skolebarnet. Oppgavene er egnet til å forvirre, og svarene, som gis, gis med usikkerhet, og det, som besvares korrekt- etter spørsmålsstillingen- blir vurdert som feil. Dessverre. Barnet forventes å svare på hva læreren mener, ikke på hva læreren faktisk sier.

En bedre bevissthet om og bruk av språket - hos læreren og hos oss - kan imidlertid være klargjørende. Språket kan fungere med det potensiale det har, dersom vi er oppmerksomme på det. Forskjellen på tegnet og det betegnede kan gjøres åpenbar, forståelig og mer bevisst.  «Dette er bilde av en ku.» «Dette er bilde av en hest.»  «Bokstaven b er symbol på språklyden /b/.» 

«Dette er bilde av en ball.” Ballen i virkeligheten har kulerund form, men bildet av ballen har sirkelrund form. Ballen har brun farge uansett, men ballen i virkeligheten lukter av lær, er god å ta på, og du kan bruke den til å sparke på, å kaste høyt opp i luften og å kaste eller sparke til hverandre med. Et tegnet og fargelagt bilde av en ball lukter kanskje av fettfarger eller av sprit fra tusj, mens ballen som er fotografert gir ett glattere bilde. Slik bildene i lærebøker, aviser og Tv, gjør det.

Ved å kontinuerlig bruke ordene: ”Det er et bilde av …” ” Det er et bilde av meg.” (Det er mao ikke meg.) ”Dere skal tegne et bilde av et hus.”, og oppfordre barna til å bruke desamme ordene, vil gjøre det lettere å forstå nettopp dette med symboler og deres funksjon. Ikke minst å for å oppnå bevissthet om bilder og være oppmerksom på deres bedrag. Å forstå og huske at et fotografert bilde kun er et bilde fra et øyeblikk, at bilder kan manipuleres og at bilder, som alt annet, gir oss opplevelser som bestemmes utifra våre individuelle erfaringer.

SYMBOLER ER LIKE I AT DE STÅR FOR NOE ANNET ENN DET DE SELV ER.

Bokstaver er symboler på språklyder først og fremst, men er også symboler innenfor matematikk, for navn i forkortelser etc.

Ord er symbol på begreper om klasser. (Ordet hest er symbol på alle ulike hester i hele verden og til alle tider.)

Tallord, tallsymboler og tall er symboler på antall. Liksom bokstavene i algebra er det. 

Rosa farge på melke-kartongen er symbol på at kartongen inneholder lettmelk, mens rød farge på kartongen er symbol på helmelk.

Det er viktig at barna lærer ved å finne ”ting” som brukes til symbol for et eller annet, ved å fortelle hva utvalgte bilder, logoer, farger, former, skilt, ord, tall, bokstaver m.m er symbol på.

At de for eksempel kan fortelle:  ”Blå farge på vannkranen er symbol på kaldt vann.”  

"Når det lyser rød farge i trafikklyset er det symbol på at jeg ikke må krysse veien.”  

"Dette er ikke en blomst." "Det er heller ikke en pike."    Men ...            

Og hvorfor ikke se på bildet som René Magritte laget "Ceci n´est pas une pipe", og hans diskusjon om Bildenes forræderi. "Dersom jeg skulle ha skrevet at - dette er en pipe", skal han ha sagt, "så ville jeg ha løyet." (1928-1929) Han fulgte også opp med ytterligere et "pipebilde" med tittelen " L'usage de la parole"  («Bruken av språk")

Bilde: Olu Eletu