KURS

Endagskurs for lærere den 9. november 2018

Lær å vurdere og forbedre elevenes nevromotoriske forutsetninger for læring

For å være i stand til å lære godt, er det viktig å ha en kropp som samarbeider.
På dette endagskurset lærer du om hvordan du kan vurdere elevenes nevromotoriske forutsetninger, hva som kan forstyrre læring og hva du kan gjøre med det.

Kursinstruktørene Eva Brittmark, Marie Eines Seljebø og Liv Berit C. Vold, er utdannet fra The Insititute for Neuro Physiological Psychology (INPP) i England.

For flere opplysninger og påmelding gå inn på: Hjernefabrikken.no 

.........................

ANDRE KURS

Jeg tilbyr kurs innenfor hhv  GRUNNLEGGENDE BEGREPSLÆRING (NYBORG) og NEVROMOTORISK UMODENHET(INPP).

Hvert kurs vil være som et introduksjonskurs å regne. Tema som dysleksi, dyskalkuli mm vil kun være aktuelt å komme inn på i det omfang det er naturlig. Det må brukes to dager for hvert kurs, ev. ettermiddag og kveld og dagen derpå. Kursene holdes der dere er. Dere ansvarer for kurslokale og deltakere. Kursene koster 10.000,- hver, pluss mine reise- og overnattingskostnader. Kurskompendium sendes dere via mail. 

Fordypningskurs i ulike former og etter behov/ønske kan avtales spesielt.

Ta også kontakt med www.senterbl.no  v. Elin Natås , www.nyborgped.no og www.inap.no når det gjelder GRUNNLEGGENDE BEGREPSLÆRING 

-Kurs i INPP´s SCREENINGTEST: Vurdering av Nevromotorisk Modenhet (Assessing Neuromotor Readiness For Learning).

Som en del av formidlingen om nevromotorisk umodenhet og hva som spesifikt kan gjøres i barnehagen og skolen er det utarbeidet et forkortet test og et øvelsesprogram, som lærerne kan lære å bruke. Dersom denne testingen gir et resultat som viser en viss grad av primitiv refleksaktivitet, kan øvelsesprogrammet gjennomføres i grupper og i klasser. Testene passer fint for barn fra fire års alder. Kurset tilbys i samarbeid med Marie Seljebø og Liv Berit Vold ved senterbl.no. 

UTREDNINGER

----DYSLEKSI

Utredning inkl. rapport: 3000,-  Utredningen inkluderer Logos testen (www.logometrica.no), en leseanamnese og ev. andre tester som kan være relevante. Jeg utfører utredningen i Oslo, i tiden fra begynnelsen av november måned til og med april.

Logostesten utføres på datamaskin, individuelt og under veiledning av en testleder. 

"Logos kartlegger de ulike delferdighetene i lesing. Samlet gir Logos er godt bilde av hvilke delferdigheter eleven mestrer og hvilke han/hun strever med. Det kan være mange ulike årsaker til at en elev har sporet av i sin leseutvikling. Men Logos kan benyttes for alle typer lesevansker og også for å kartlegge norskspråklig leseutvikling hos minoritetselever. Formålet med Logos er å, uavhengig av årsak, peke på den enkeltes utfordringer og foreslå passende tiltak."

----DYSKALKULI

Utredning inkl. rapport: 3000,-   Utredningen inkluderer ulike matematikktester (statisk og dynamisk), deler av Logos og ev. andre tester som kan være relevante. Jeg utfører utredningen i Oslo, i tiden fra begynnelsen av november måned til og med april. 

----NEVROMOTORISK UTVIKLING

For tiden tilbyr jeg ikke individuell nevromotorisk utredning og behandling, men undersøker alltid relevante forhold vedr. dette, i forbindelse med de andre testene jeg tar. 

Individuell utredning og behandling utføres ved Senter for Bedre Læring i Oslo, www.senterbl.no   og ved Senter for Læring i Bevegelse i Trondheim, www.slib.no  og Motorikksenteret  i Trondheim www.motorikksenteret.no    Et ev. besvart spørreskjema på min side kan dere videresende til www.senterbl.no

RÅDGIVNING

via telefon (første samtale koster ingenting), eller i andre sammenhenger, for eksempel i forbindelse med testing og kurs

Generelt 

Basert på svarene på spørreskjema