Debatten; skoletapere

I programmet Debatten i går, ble det flere ganger nevnt at gutter er overrepresentert på de dårlige statistikkene, de er overrepresentert innen diagnoser, som f. eks ADHD og det er dobbelt så mange gutter som jenter, som får spesialundervisning.

Det er viktig å finne ut av, om funn av ulike vansker hos det enkelte barnet kan ha en sammenheng. Uansett om det gjelder syn, hørsel, koordinasjon, dysleksi, dyskalkuli, ADHD, nevromotorisk utvikling, refleksstatus, balanse, og/eller auditiv prosessering.

Diagnosen ADHD er en funksjonsdiagnose, ikke en årsaksdiagnose. Ved å sammenligne de tre kjernesymptomene konsentrasjonsvansker, impulsivitet og hyperaktivitet med symptomer på nevromotorisk umodenhet, skulle det være klart at den nevrofysiologiske utviklingen må utredes. Liksom den må vurderes i utredninger om dysleksi og dyskalkuli. 

Fordi her kan flere forklaringer være å finne. At det vil være lettere å finne adekvate tiltak, jo mer vi vet, sier seg selv. Det er også mye vi kan forebygge dersom vi vet hva vi skal ta hensyn til. (Se tidligere blogginnlegg.)

Sally Goddard Blythe forteller, i sitt innlegg her, om generelle forskjeller mellom gutter og jenter og hva som er viktig å tenke på allerede tidlig i barnehagen og skolen, og hun avslutter med:

“If boys and girls are to have equality of opportunity in education, then education needs to take these small but significant differences in rates of maturation and learning needs into account from the outset."

 http://sallygoddardblythe.co.uk/boys-twice-likely-fall-behind-girls-early-years/